Organizace výuky 2. stupeň od 10. 5. 2021

Od 10. 5. 2021 je povolena docházka žáků 6. – 9. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. V našem případě budou v tomto týdnu do školy docházet žáci 6. A, 6. B, 8. A a 8. B. Žáci II. stupně budou do školy vstupovat zadním vchodem.

Výuka ve škole bude probíhat podle standardního rozvrhu. Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách a v rozvrzích v aplikaci ŠkolaOnline.

Žáci 7. a 9. ročníků se učí distančně dle upravených rozvrhů.

V provozu je i školní jídelna. Strávníci jsou automaticky přihlášeni. Pokud se nebudete chtít stravovat ve školní jídelně, musí vás váš zákonný zástupce odhlásit a to nejpozději do 10. 5. 2021 do 9,00 hod. u vedoucí ŠJ na tel. čísle 739 615 091 nebo na email.adrese necasova.dasa@seznam.cz.

Návrat žáků je doprovázen přísnými hygienickými a organizačními opatřeními a je podmíněn pravidelným testováním. Testování bude prováděno neinvazivními antigenními testy pro samoodběr a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Není třeba se ničeho bát. Odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá. Testovat se můžete testy, které jsme obdrželi od MZd nebo i “vlastními” donesenými, které mají požadovanou certifikaci.

Dále mají žáci povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MZd, zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole.

Testujeme se, aby bylo ve školách bezpečno