Organizace vyučování od 17. 5. 2021

Od pondělí 17. 5. 2021 je zahájena klasická výuka pro žáky 1. stupně – prezenční, už bez rotace. Testování žáků 1. stupně bude probíhat jednou týdně a to vždy první den nástupu do školy.

Školní družina již není omezena homogenitou tříd. Žáci tak jsou rozděleni do skupin podle běžného provozu. Znamená to, že do družiny mohou nastoupit přihlášení žáci 4. a 5. tříd.

V tomto týdnu přijdou rovněž do školy žáci 7. A, 7. B, 9. A a 9. B. Žáci II. stupně budou do školy vstupovat zadním vchodem. Žáci 7. B mají v pondělí posunut začátek výuky na 8,55 hod.

Výuka ve škole bude probíhat podle standardního rozvrhu. Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách a v rozvrzích v aplikaci ŠkolaOnline.

Žáci 6. a 8. tříd se učí distančně dle upravených rozvrhů. Distanční výuk je povinná.

Návrat žáků bude provázen přísnými hygienickými a organizačními opatřeními a je podmíněn pravidelným testováním. Testování bude prováděno neinvazivními antigenními testy pro samoodběr a to vždy pro žáky 2. stupně v pondělí a ve čtvrtek. Není třeba se ničeho bát. Odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá. Testovat se můžete testy, které jsme obdrželi od MZd nebo i “vlastními” donesenými, které mají požadovanou certifikaci. Na požádání žákům vydáme potvrzení o výsledku testu.

Dále mají žáci povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MZd, zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole.

Při dodržení stanovených hygienických pravidel je v provozu školní jídelna a také školní družina. Strávníci jsou automaticky přihlášeni. Pokud se nebudete chtít, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, musíte jej odhlásit a to nejpozději do 17. 5. 2021 do 9,00 hod. u vedoucí ŠJ na tel. čísle 739 615 091 nebo na email. adrese necasova.dasa@seznam.cz.

Testujeme se, aby bylo ve školách bezpečno