Plán práce školní družiny na rok 2020/2021

PODZIM
 • BOZ v ŠD, dodržování bezpečnostních předpisů, seznámení s řádem a
 • režimem ŠD, provozní porada vychovatelek.
 • Školní družina, jedna rodina – seznámení se s dětmi, orientace ve škole a okolí.
 • Základy hygieny a stolování, režim školní jídelny.
 • Zapojení prvňáčků do kolektivu.
 • Pohybové a seznamovací hry.
 • Najdi svého přítele – diskotéka s úkoly.
 • Beseda na téma Ruce tvořící- ničící.
 • Výtvarné zpracování zážitků z prázdnin.
 • Pobyt na terase a zahradě školy, míčové hry.
 • Vycházky do okolí spojené s pozorováním změn v přírodě, přírodovědná soutěž.
 • Učíme se jednoduchá říkadla, zpíváme pro radost.
 • Táhneme za jeden provaz – kolektivní hry v tělocvičně, pomoc mladším kamarádům.
 • Drakiáda – výroba draků, soutěž o nejroztomilejšího dráčka.
 • Podzimní olympiáda ve stolních hrách.
 • Výprava za dinosaury – lidé a jejich minulost.
 • Kouzelná slovíčka prosím a děkuji.
 • Stavění města z kostek, kartonů, konstrukčních stavebnic.
 • Zdobení herny výrobky s podzimními motivy.
 • Tvorba společného tabla.
 • Sběr přírodnin a práce s nimi.
 • Výroba dekoračních svítidel z dýní.
 • Strašidla v ŠD – Halloween.
 • Modelování ovoce a zeleniny.
 • Plody z naší zahrádky – výstavka spojená s ochutnávkou.
 • Bramborový týden – výroba bramborových razítek, ježků.
 • Týden se zvířátky-hry, soutěže, kreslení na téma zvířata známá i neznámá.
 • Cvičení s hudbou.
 • 4.10. Světový den zvířat – jak se staráme o zvířata doma i ve volné přírodě.
 • Barevný podzim – výtvarná soutěž.
 • Strašidla a skřítkové – vytváření postaviček z různorodých materiálů.
 • 11.11. Svatý Martin – zvyky a tradice.
 • Zajímavosti ze světa – četba z encyklopedií, knih a časopisů.
 • Vyrábíme kalendář školní družiny z prací dětí.
 • Hraní skupinových her – rozvíjení vzájemných vztahů, individuality, podpora sebevědomí.
 • Relaxace, poslech pohádek i četba na pokračování.
 • Sportování venku i v tělocvičně v závislosti na počasí.

ZIMA

 • Rodina, domov – besedy s dětmi, výtvarné zpracování.
 • Krmítka pro ptáčky z papíru.
 • Pravidla vybíjené, hry s pěnovým míčem.
 • České pohádky – poslech, vyprávění, kreslení, modelování.
 • Výrobky z alu fólie – reliéfy, závěsy, ryté obrázky.
 • Plnění úkolů z adventního kalendáře.
 • Mikuláš ve ŠD. Malování čertů a andělů různými technikami.
 • Soutěž o nejhezčího kapříka.
 • Těšíme se na Vánoce – výroba přáníček a ozdob na vánoční stromeček.
 • Vánoční zvyky a tradice. Zdobení stromečku, poslech a zpěv koled, dopis Ježíškovi.
 • Co dělají zvířátka v zimě- hry, kvízy a soutěže.
 • Netradiční šperky a ozdoby z těstovin, luštěnin i papíru.
 • Kreslení podle šablon.
 • Jednoduchá origami – skládání z papíru.
 • Strom plný dobrot pro kamarády ptáčky na školní zahradě.
 • Pexesový král a královna – soutěž.
 • Vtipnější vyhrává.
 • Sněhohrátky – zimní sportovní aktivity venku i v tělocvičně.
 • Zima nás baví – výtvarná společná koláž.
 • Zlatý slavíček – celodružinová soutěž ve zpěvu.
 • Karneval ve ŠD, výroba masek.
 • Beseda o městě Orlová – vědomostní testík.
 • Zimní výzdoba herny.
 • Turnaj v Člověče, nezlob se.
 • Umíme zacházet s penězi – beseda, výroba vlastních peněz, hra na obchod.
 • Naše tělo – základy 1.pomoci, prevence nemoci a úrazu, hygiena, zdravý životní styl.
 • Čím budu, až vyrostu – vyprávění, kreslení, scénky, pantomima.
 • Hry podporující rychlost, obratnost a postřeh.

JARO

 • Těšíme se na jaro – jarní výzdoba herny, výroba květin z papíru.
 • Vycházka do lesoparku – příroda se probouzí.
 • Knížka je můj kamarád – výstavka dětských knížek, ukázky prací ilustrátorů, kreslení nebo
 • modelování oblíbené postavičky z knih.
 • Hra na básníky – hledání a doplňování rýmů.
 • Hry se slovy a písmeny.
 • Skládání puzzle.
 • Jarní úklid v herně, třídění stavebnic apod.
 • Voláme sluníčko – výtvarná soutěž.
 • Beseda o zdraví – výživa, pohyb, vhodný výběr aktivit.
 • BESIP – dopravní výchova hravě, bezpečně do školy.
 • Výtvarná soutěž s dopravní tematikou.
 • Den Země – výrobky z různých materiálů.
 • Co se mi líbí/nelíbí na místě, kde žiji.
 • Můžeme pomoci životnímu prostředí? – Beseda s dětmi.
 • Domečky pro skřítky.
 • Rallye v ŠD – soutěž s autíčky pro kluky i holčičky.
 • Velikonoční zvyky a tradice, výroba velikonočních ozdob a přání.
 • Den matek – výroba přání pro maminky, drobného dárku.
 • Závody na koloběžkách na terase školy.
 • Malování na chodníku.
 • Netradiční sportování.
 • Módní přehlídka ve školní družině.
 • Pyžamový den.
 • Vycházka do okolí – pořádek a čistota prostředí, ve kterém žijeme.
 • Květinové dny -výstavka květin v ŠD, poznávání rostlin, vázání kytic, koláže, písničky, kvízy.
 • Skupinové hry v hernách i venku.
 • Děti se baví navzájem.
 • Retrohry.

LÉTO

 • Den dětí v ŠD – sportovní odpoledne se soutěžemi na školní zahradě.
 • Švihadlová princezna, kuličkový král – není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
 • Turnaj ve vybíjené.
 • Léto je tady, těšíme se na prázdniny.
 • Moje ideální prázdniny- beseda, kreslení.
 • Proměny vody v přírodě.
 • Do Afriky (popř. jiného světadílu) – kultura, tance, šperky apod.
 • „Piknik“ na školní zahradě.
 • Celodenní výlet.
 • Míčové hry na terase školy.
 • Rozloučení se ŠD, hodnocení celoroční práce s dětmi.

Náměty z plánu práce využíváme a přizpůsobujeme dané situaci, počasí, zájmu dětí a aktuálním potřebám. Spolupracujeme s třídními učitelkami dětí. Celoročně soutěžíme o družinokačky a následně losujeme odměny za ně, kreslíme obrázky do družinového kalendáře. Čteme knihy na pokračování, hrajeme hry ke zlepšení slovní zásoby dětí, trénujeme paměť, postřeh a soustředění zábavnou formou. Spolupracujeme s MěDDM, s MěDK, knihovnou. Navštěvujeme akce Muzea Těšínska.

V Orlové dne 26. 8. 2020
Zpracovala Irena Hajnalová, vedoucí vychovatelka