Ustanovení

  1. Školská rada má 6 členů
  2. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  3. Ve své činnosti se školská rada řídí §167 a §168 školského zákona a jednacím řádem školské rady. Školská rada se zřizuje ke dni 1. 1. 2006
  4. Funkční období školské rady je 3 roky.

Seznam členů školské rady

Zákonní zástupci nezletilých žáku

  • Dana Foltýnová
  • Marcela Gregorová

Zástupci pedagogických pracovníků školy

  • Mgr. Jiřina Koplová
  • Mgr. Hana Valenová

Zástupci zřizovatele

  • Ing. Petra Ječmionková
  • Ing. Aleš Makúch