• Aktuality

  Přehled nejnovějších příspěvků ohledně dění v naší škole.

 • Fotogalerie

  Fotografie pořízené během výuky, školních akcí, projektů a soutěží.

 • Jídelníček

  Informace, co tento týden podáváme strávníkům školy k obědu.

 • Plánované akce

  Plánované sportovní, kulturní a vzdělávací akce a aktivity pro naše žáky.

Vítejte U Kapličky

Naše škola má 18 tříd vybavených dataprojektory, PC a připojením k internetu. Dále disponuje širokou škálou odborných učeben, tělocvičnou a školním hřištěm.

Pro žáky 1. stupně máme vybavena 3 oddělení školní družiny. 

Ve školní jídelně podáváme žákům obědy, které se vaří vždy čerstvé v naší školní kuchyni.

376

Žáků

33

Pedagogů

18

Tříd

15648

Absolventů

Proč zvolit naši školu

Jsme moderní škola aplikující různorodé výukové metody a programy.

Společným cílem našeho pedagogického sboru je vytvořit žákům podmínky, ve kterých se budou efektivně vzdělávat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti pro zajištění budoucího uplatnění.

Zápis do 1. tříd ve školním roce 2024/2025

Důležité informace k zápisu do prvních tříd: Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. …

Skvělá lokalita

V těsné blízkosti školy se nachází Dům dětí a mládeže, nedaleko je Dům kultury, bazén, knihovna a lesopark.

Individuální přístup

Naši pedagogové úzce spolupracují se školským poradenským centrem a rodiči žáků.

Výuka jazyků

Již od 1. třídy učíme angličtinu formou hry. Na 2. stupni vyučujeme žáky kromě angličtiny také ruštinu.

Daltonská výuka

Na 1. stupni využíváme při výuce Daltonský plán, který u žáků rozvíjí volnost, samostatnost a spolupráci.

Aktuality

Nejnovější příspěvky o dění v naší škole, aktivitách a úspěších našich žáků a případné oznámení organizačních & provozních změn.