Informatika

2 počítačové učebny jsou využívány k výuce ICT pro žáky od 4. tříd. Žáci si v hodinách informatiky osvojují dovednosti v oblasti práce s počítačem. V průběhu výuky se postupně naučí pracovat s operačním systémem Windows, dále s kancelářským balíkem MS Office a s dalšími programy.

Multimediální učebna

Tato učebna je vybavena PC s interaktivní tabulí a počítači pro žáky. Konají se zde také školení a kurzy pro učitele naší školy a zároveň slouží pro výuku různých předmětů. Dle potřeby se zde žáci učí fyziku, chemii, přírodopis a biologii. 

Přírodopis

Učebna přírodopisu je vybavena šestihrannými stoly, u kterých mohou žáci pracovat samostatně nebo ve skupinách. Samozřejmostí je PC, dataprojektor a promítací plátno. Nedílnou součástí je velké množství pomůcek pro názornou výuku.

Zajímavostí této učebny je terarium se želvami a akvárium s rybkami.

Školní kuchyňka

Zmodernizované prostory školní kuchyňky nabízí možnost naučit se ve volitelném předmětu na 2. stupni základy vaření a pečení. Kuchyňku také využívají učitelé 1. stupně, kteří s žáky pečou perníčky, vánoční cukroví a jiné pokrmy.

Hudební výchova

K vybavení této učebny patří klavír, varhany, PC, dataprojektor a promítací plátno, Orffovy nástroje a zpěvníky. Učebnu používá Divadlo pod Kapličkou jako zkušební místnost a probíhají v ní divadelní představení Divadélka – nejen pro žáky naší školy, ale také širokou veřejnost.