Organizace zápisu do 1. tříd na školní rok 2021/2022

Jak mohu přihlásit své dítě k základnímu vzdělávání?

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápisy budou tedy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole od 12. dubna 2021 do 23. dubna 2021 a budou pouze formální.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. zaslat elektronickou přihlášku  Elektronická přihláška a přijít podepsat na sekretariát školy ve dnech 19. – 23. 4. 2021,
  2. na školní e-mail zs.kaplicka@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  3. do datové schránky školy – ID schránky tg6uhwu,
  4. poštou – vyplněnou přihlášku a kopii rodného listu pošle zákonný zástupce poštou na adresu školy a přijde podepsat na sekretariát školy na sekretariát školy ve dnech 19. – 23. 4. 2021.
  5. Pokud nechcete využít elektronické podání nebo poslání poštou, je možná osobní účast podání bez přítomnosti dítěte. Pro rezervaci nás prosím kontaktujte na tel. čísle 731 570 318 v týdnu od 6. – 16. 4. 2021 v dopoledních hodinách od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Datum rezervaceČas
19. 4. 20218,00 – 12,0013,00 – 17,00
20. 4. 20218,00 – 12,00 
21. 4. 20218,00 – 12,0013,00 – 17,00
22. 4. 20218,00 – 12,00 
23. 4. 20218,00 – 12,00 

U zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Potřebné formuláře naleznete na stránkách naší školy.

Formuláře ke stažení

Seznam přijatých bude zveřejněn po ukončení správního řízení na úřední desce a webových stránkách školy.  Takto jsou zákonní zástupci informováni, že je dítě přijato. Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout na sekretariátu školy po předchozí ústní nebo písemné žádosti na výše uvedeném telefonním čísle ve dnech 3. – 4. 5. 2021.

V Orlové 30. 3. 2021                           Mgr. Paloncy Kamil, ředitel školy