• Zahájení školního roku 1. 9. 2021
  • 1. pololetí 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
  • Podzimní prázdniny 27. – 29. 10. 2021
  • Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
  • Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
  • 2. pololetí 1. 2. – 30. 6. 2022
  • Jarní prázdniny 7. – 13. 3. 2022
  • Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
  • Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022
  • Vysvědčení 31. 1. 2022 a 30.6.2022
  • Zahájení školního roku 2022- 2023 1. 9. 2022