Poradenské služby ve škole zajišťují:

Výchovný poradce – vedoucí ŠPP Mgr. Iveta Plošková (sborovna)
Konzultační hodiny: denně po telefonické domluvě
Telefon: 596 511 093 – sekretariát
Email: plosiv@seznam.cz

Školní speciální pedagog – Mgr. Šárka Němcová
(pracovna ŠPP naproti sekretariátu školy)
Konzultační hodiny: denně po telefonické domluvě
Telefon: 731 743 160, 596 511 093 – sekretariát
Email: nemcovasarka@email.cz

Školní metodik prevence – Mgr.Danuše Michelsohnová
zástupce ředitele školy
Konzultační hodiny: denně po domluvě
Telefon: 739 564 741 596 511 093
Email: michelsohnova@email.cz

Výchovný poradce

 • profesní orientace žáků
 • zvýšená absence žáků
 • řešení problémového chování žáků
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ
 • koordinace a administrativa přihlášek na SŠ

Školní speciální pedagog

 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ
 • spolupráce s mateřskými školami a rodiči předškoláků
 • participace na přípravě zápisu do 1. ročníku

Školní metodik prevence

 • zajišťování tvorby Minimálního preventivního programu pro žáky, jeho kontrola a realizace
 • poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících žáky
 • individuální konzultace a pomoc žákům, rodičům a učitelům