Daltonská učebna slouží pro vyučování podle daltonského plánu, což je způsob výuky založený na třech základních principech:

  1. volnost nebo také zodpovědná svoboda – být zodpovědný za své učení
  2. samostatnost – být samostatný při plnění úkolů
  3. spolupráce – učit se pracovat v kolektivu

Daltonská výuka má svá pevně stanovená pravidla. Nenahrazuje běžné metody výuky, ale pouze je doplňuje a probíhá tak, že učitel zadává úkoly na procvičení probraného učiva a následně dohlíží na jejich plnění.

Žák v průběhu daltonské výuky:

  • pracuje ve dvouhodinových blocích,
  • sám se rozhoduje, který úkol bude plnit dříve a který později, sám si určuje tempo své práce a spolupracuje se svými spolužáky,
  • pracuje samostatně, musí se rozhodovat a věřit ve vlastní síly,
  • nemusí při plnění úkolů sedět v lavici, může si sám určit místo, které mu vyhovuje,
  • může se volně pohybovat, ale nesmí rušit spolužáky,
  • po splnění úkolů si vybere možnost, jak využije volný čas.