Vedoucí školní jídelny: Nečasová Dagmar
pevná linka : 596 511 377
mobil: 739 615 091
e-mail: dagmar.necasova@zsukaplicky.cz
Dodatky: Provozní řád, Změny stravování ve školní jídelně od září 2020

Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č.107/2005., o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. Sbírka zákonů č. 107/2005 a vyhláškou 107 o školním stravování ze dne 25. 02. 2005 Upravuje věkové skupiny strávníků. Do věkové skupiny jsou zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na období školního vyučování a období prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.

Vážení rodiče,
platby za obědy ve školní jídelně probíhají bezhotovostně převodem z Vašeho účtu na účet školy vedený u Komerční banky. Číslo účtu: 43-6254440257/0100. Trvalý příkaz zadejte v měsíci srpnu 2023 vždy k  20. každého měsíce (platbu v červnu a červenci nezadávejte). Obědy se platí vždy na následující měsíc! Pokud se platba nezobrazí na našem účtu do posledního pracovního dne v měsíci, nebude Vaše dítě v následujícím měsíci zařazeno do stravování. Oběd dostane žák na základě orazítkované průkazky, kterou mu vystaví vedoucí školní jídelny vždy v posledních dvou dnech v měsíci.

Ohledně všech nejasností se obracejte na paní Nečasovou, vedoucí školní jídelny.

Tel.: 596 511 377
mobil: 739 615 091
e-mail: dagmar.necasova@zsukaplicky.cz

Žádáme rodiče, aby si každý měsíc ověřili, zda platba stravného nastavená na základě trvalého příkazu proběhla k danému datu. 

Platební údaje pro bezhotovostní platby
Trvalý příkaz ke stravování pro školní rok 2023 – 2024

Číslo účtu: 43-6254440257/0100
Přidělený variabilní symbol strávníka zůstává stejný po celou dobu stravování tj. 1. – 9 tř. Noví zájemci pro přihlášení ke stravování kontaktujte vedoucí ŠJ. Bude Vám přidělený variabilní symbol.

Výše stravovací normy

1. st = platba 550 Kč, cena oběda 27 Kč
2. st =
platba 600 Kč, cena oběda 29 Kč
3. st =
platba 650 Kč, cena oběda 31