Ještě pár informací k pondělnímu testování žáků

Uvědomujeme si, že účast rodičů na vzdělávání dítěte má pozitivní vliv na jeho snahu a ochotu se vzdělávat.

V pondělí 12. 4. 2021 nás čeká první testování. Není třeba se ničeho bát. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá výsledky jsou do 15 minut. Testovací sady budou poskytnuty přímo škole.

V případě žáků prvních až třetích tříd základních škol mohou rodiče či jimi pověřené osoby při testování asistovat. Pro tyto rodiče bude podle ministerstva platit výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy.

Jsme připraveni a těšíme se na spolupráci s vámi.