Upozornění !

Obědy strávníků v prosinci se odhlašují po dobu nemoci (nebo z jiných důvodů

nepřítomnosti strávníků) pouze do 20.12.2023

V případě neodhlášení do tohoto termínu

si mohou strávníci následující dva dny

21.12.-22.12.2023 oběd vyzvednout do jídlonosiče.

V měsíci prosinci budou vráceny přeplatky stravného za období září- prosinec 2023.