Kaplička v Dolních Vítkovicích

Na konci listopadu se žáci II. stupně naší školy vypravili na exkurzi do Dolních Vítkovic. Cílem návštěvy bylo populárně naučné centrum Velký svět techniky v bývalém průmyslovém areálu. Zajímavá a hravá forma přiblížení objevů vědy a techniky, světa přírody či civilizace zaujala všechny účastníky. Někteří stačili zhlédnout i filmové představení v místním kinosále nebo si  vyzkoušet na vlastní kůži problémy běžného života hendikepovaných občanů. Exkurze do Vítkovic bývají vždy pro žáky zajímavé a ani tentokrát tomu nebylo jinak.

I. Šúthová, učitelka ZŠ U Kapličky