Školní psycholog se stará o to, aby nám ve škole bylo fajn…

Školní psycholog je nově zavedená pozice, která doplňuje školní poradenské pracoviště. Je to člen, který se stará o duševní zdraví žáků i pedagogů naší základní školy. Pracuje s třídními kolektivy na posílení vztahů a pozitivního klima ve třídách, spolupracuje s třídními učiteli nebo pracuje s žáky na individuálních sezeních, kde jim pomáhá řešit témata, se kterými přicházejí. Rovněž rodiče mohou školního psychologa kontaktovat, a to přes email, elektronickou žákovskou knížku či služební telefon.

Jednou z aktivit, kterou bychom Vám chtěli, představit vidíte na fotografiích níže. Skrz tyto maličkosti, se ve škole postupně pracuje na pozitivním klima celé školy. Zapojují se žáci i pedagogové. Tato aktivita měla dobré ohlasy.

A co Vy byste dnes potřebovali? 😊

Fotogalerie ke zhlédnutí zde.