Relax a odpočinek ve škole? ANO!

Pro žáky prvního stupně byla připravena relaxační aktivita společně se školním psychologem. Relaxační aktivity mají pro děti pozitivní vliv a to především pro zlepšení koncentrace pozornosti během školního dne, uvědomění si svých pocitů a emocí. Celkově je prospěšná pro zklidnění celého organismu. S dětmi proběhla relaxace se zaměřením na imaginaci bezpečného místa v přírodě. Děti provázela také hudba se zvuky přírody. Poté své představy malovaly na papír a následně se s dětmi o všem povídalo.

Mgr. Karin Pečonková

Fotogalerie z akce ke zhlédnutí zde.