Přírodovědný klokan 2021

Dne 13. 10. 2021 proběhla na naší škole soutěž „Přírodovědný klokan“ Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěž pořádá každoročně Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěžícím je zadán jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.

Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků 8. a 9. ročníků.

Zde je pořadí nejlepších:

1. Kuhn Ondřej, 9. B

2. Krepková Milana, 8, A

3. Sychrová Nikola, 9. B

4. Mančíková Kateřina, 9. B

5. Dvořáková Klára, 8. A

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast v soutěži.