Zapojení do projektu

Naše škola se zapojila do projektu “Desatero pro primární prevenci”, který je podporován MŠMT. Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční výuky.

Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ, studenty víceletých gymnázií a studenty prvních ročníků SŠ včetně učňovských oborů.

Desatero-pro-primarni-prevenci