1) Co by měl budoucí prvňáček zvládnout a jak mu s tím pomoci?

  1. část

Nástup do školy je pro děti i jejich rodiče zlomovým životním okamžikem a mimořádnou událostí. Jedním z předpokladů úspěšného startu ve škole jsou dobré vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti. Několikaměsíční domácí izolace, ve které jsme se všichni ocitli, může bohužel mnohým předškolákům nástup do školy zkomplikovat. Dětem schází tolik potřebná komunikace ve školkách s učitelkami i vrstevníky, ale i rozmanitost různých přípravných kroužků a aktivit. Velkou roli tudíž v tomto ohledu aktuálně zastávají rodiče. 

1. Důležitá je samostatnost. Dítě už by mělo být osobností, mělo by umět vyjádřit svůj názor, ale také by se mělo umět ovládat a znát pravidla slušného chování, umět se přizpůsobit a dodržovat dohodnutá pravidla.

2. Dítě by nemělo mít problém se sebeobsluhou. Samostatné oblékání, zvládání základní osobní hygieny je samozřejmostí stejně jako to, že se samo nají příborem.

3. Aby se budoucí školák vyhnul potížím se čtením a psaním, je důležité, aby uměl správně mluvit. Zapamatovat si krátkou říkanku. Také by měl umět popsat situaci nebo vyprávět příběh. 

4. Mít správný úchop tužky, umět nakreslit základní kresbičky, podle předlohy nakreslit, napodobit, dokázat spojit dva body svisle i vodorovně.

5. Předškolák by měl umět poznávat tvary, barvy, vytleskat slabiky, určit počáteční písmeno ve slově, napočítat do deseti, posoudit velikost, množství.

6. Budoucí prvňáček musí vědět, jak se jmenuje, kde bydlí a měl by se orientovat v prostoru a času. Ví, kde je vlevo a vpravo … 

7. Umí se soustředit. Šestileté dítě by mělo udržet pozornost alespoň 10-15 minut, zůstat u úkolu a dokončit ho. Důležité je, aby umělo pracovat samostatně, ale také ve skupině.

8. Má správné sociální návyky – umí pozdravit, poděkovat, ale také nemá problém se omluvit. Znát pravidla komunikace s vrstevníky a dospělým.

 Prosíme rodiče, berte vše pouze orientačně. Šestileté dítě se vyvíjí velmi rychle, co nezvládne v době zápisu do školy, může zvládnout již dva měsíce na to.

Mgr. Němcová Šárka, školní speciální pedagog

Inspirace pro rodiče:

Portál pro podporu předškolního vzdělávání nejen v mateřských školách

Nakladatelství Nová škola vytvořilo portál pro podporu předškolního vzdělávání, prostřednictvím kterého můžete sledovat novinky, které pro Vás průběžně připravují.

Škola je tu