Jak budou letos vypadat zápisy do 1. tříd?

Pokud máte doma předškoláka, který v září usedne poprvé do školní lavice, určitě vás zajímá, jak budou letos probíhat zápisy do prvních tříd.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a mimořádným opatřením zřejmě zápisy do prvních tříd proběhnou, stejně jako v loňském roce, distanční formou. To znamená pouze formálně a bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve škole.

Zápis do 1. tříd se koná v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. O konečné podobě konání zápisů by mělo ministerstvo školství rozhodnout ve druhé polovině března. Rodiče sledujte webové stránky vybrané základní školy, kde najdete aktualizované informace.

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je rozhodující věk dítěte. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, kterým bude šest let do 31. srpna 2021 – tedy ty narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolený odklad školní docházky o jeden rok.

Co všechno potřebujete k zápisu do školy?

Aby mohl být váš budoucí prvňáček zapsán do školy, je nutné dodat:

Inspirace pro rodiče budoucích prvňáčků:

E-book ZDARMA je určen pro všechny malé šikuly, kteří se v září chystají usednout do lavic v první třídě. E-book je koncipovaný tak, aby jednotlivé aktivity děti mohly vyzkoušet v domácím prostředí s rodiči.

https://e-predskolaci.cz/2021/02/04/e-book-zdarma-ze-skolky-do-lavic-2/