Podpora pro naše žáky a jejich rodiče

Vzhledem k současné situaci jsme udělali ve škole určitá opatření, abychom pomohli znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Škola bude žákům přístupná od 8,00 hod. do 13,00 hod. Ve vestibulu školy je umístěna krabice na ukládání podepsaných a vypracovaných úkolů a lavice, kde jsou uloženy připravené materiály, pracovní listy, učebnice, …

V pondělí a ve středu jsou zde od 10,00 hod. do 12,00 hod. připraveny naše asistentky, aby pomohly s výběrem úkolů, jejich následnou kontrolu a popř. následným „dovysvětlením“.

Dále mají naši žáci nárok na individuální konzultace po vzájemné dohodě s vyučujícím a to i za přítomnosti zákonného zástupce.