Přijímací řízení ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělání pro školní rok 2021/2022

  • Nejzazší termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je 1. březen 2021.
  • Je zachován princip, že každý uchazeč má právo konat zkoušku dvakrát (mimo obory vzdělání víceletých gymnázií), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
  • Termíny přijímacích zkoušek se nově stanovily na 3. května a 4. května 2021.
  • Ředitel školy bude mít kompetenci rozhodnout o tom, zda v rámci přijímacího řízení uplatní nebo neuplatní jednotnou přijímací zkoušku.
  • Časový limit pro didaktické testy se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (z 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut). Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.
  • Uchazeč potvrdí svůj úmysl studovat na dané škole zápisovým lístkem, který obdrží na své základní škole nejpozději do 6. dubna 2021.
  • Zdroje informací

www. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

webový portál nadalku.msmt.cz

facebookový profil Jednotné přijímačky

informační linka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Shrnuti-aktualit-k-prijimacimu-rizeni-na-SS-ve-skolnim-roce-2020-2021

Mgr. Iveta Plošková, výchovný poradce