Přerušení provozu školní jídelny

Starosta města Orlová nařizuje přerušení provozu školních jídelen školských příspěvkových organizací zřízených městem Orlová,
ve smyslu poskytování obědů v rámci školního stravování žáků, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, po dobu trvání nouzového stavu.

Opatreni-c.-6-2020-pro-reseni-krizove-situace