Stravování ve školní jídelně 14. – 23. 10. 2020

Během distanční výuky (i během karantény) mají žáci nárok na odebrání obědů do jídlonosičů popř. do jiných vhodných obalů. Vzhledem k tomu, že mnozí z rodičů v tomto týdnu dětem obědy neodhlásili a ani si je neodebrali, budou obědy všem žákům od 14. 10. 2020 automaticky odhlášeny.

Pokud tedy budete chtít, aby se Vaše dítě po dobu distanční výuky stravovalo ve školní jídelně, musíte jej opět přihlásit a to nejpozději do 9,00 hod. v daném dni.  Tel. číslo do školní jídelny 596 511 377 nebo 739 615 091.      

Obědy se budou žákům v distanční výuce vydávat pouze do vlastních jídlonosičů, a to jen v čase 11,00 – 12,00 hod. Mimo vymezený čas nebude výdej obědů umožněn.