Informace k návrhu přijímacího řízení na střední školy pro rok 2024/2025

Tento níže uvedený text má informativní charakter a informuje o změnách, které jsou navrženy a mohly by platit od 1. ledna 2024.

  • navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři
  • uchazeč bude přijat pouze do jedné školy, a to do té, ve které uspěl a byla u něho více preferovaná, a tudíž odpadne odevzdání zápisových lístků
  • výsledky z předchozího vzdělávání už nebudou povinným kritériem – záleží na každé střední škole, jestli a jak je bude zohledňovat
  • termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 12. dubna a 15. dubna 2024 pro čtyřleté obory a 16. dubna a 17. dubna 2024 pro osmiletá gymnázia
  • náhradní termíny jsou 29. dubna a 30. dubna 2024
  • podat přihlášky bude možné plně elektronickou formou prostřednictvím identity občana, dále bude umožněno podat přihlášky listině s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu v termínu od 1.února do 20. února 2024
  • uchazeči budou mít 2 pokusy konat testy, i když se hlásí pouze na 1 maturitní obor
  • principy konání 2. kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první
  • v případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy na základě prioritizace, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení
  • třetí a další kola již jednotně nejsou stanovena a jsou v kompetenci ředitelů středních škol

Veškeré podrobné informace jsou dostupně na www.msmt.cz

Webové stránky k přijímacímu řízení jsou dostupné na odkaze: http://www.prihlaskynastredni.cz/

VÍTEJTE V PROCVIČOVACÍ APLIKACI TRÉNUJ A UČ SE

Prijimaci-rizeni-v-roce-2023-2024