Informace k provozu školní družiny

Vážení rodiče,

v současné době máme v provozu tři školní družiny. Každá družina má kapacitu třiceti dětí. Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu a řídíme se Vnitřním řádem školní družiny. Řád je vyvěšen na webových stránkách školy, výňatek řádu je v deníčcích školní družiny, které děti dostanou na začátku školního roku. Slouží ke komunikaci rodičů s vychovatelkami a děti si je nosí každý den do školy.

Provoz: 6,00 – 8,00 hod., 11,40 – 16,30 hod.

Ráno mohou děti chodit nepravidelně, dle potřeb rodičů. Odpolední přítomnost dětí je dána časy v zápisním lístku (vyplňuje se u zápisu do ŠD), nepřítomnost se omlouvá písemně do deníčků školní družiny.

Po skončení vyučování přivádí děti do školní družiny paní učitelka a děti předává vychovatelkám. Nad dětmi je stálý dohled. Po vyučování mají děti prostor k odpočinku, hlavní vzdělávací činnost probíhá 14,00 – 15,00 hodin.

Obědy se platí převodem z účtu, informace dostanete u vedoucí stravování, tel. č. 596 511 377, 739 615 091. Telefonní číslo do školy je 596 511 093.

Zápis do ŠD:

pátek 1. 9. 2023       8,00 – 15,00 hod. pro žáky 1. – 3. tříd

pondělí 4. 9. 2023    7,30 – 10,00 hod. pro žáky 1. – 5. tříd

Po naplnění kapacity 90 míst zapisujeme další zájemce do pořadníku. Pokud se místo uvolní, rodičům voláme. Úplata za pobyt dítěte v ŠD činí 200,- Kč na měsíc. Vybíráme ji ve dvou splátkách, a to 1000,- Kč u zápisu dítěte do ŠD na 1. pololetí a poslední lednový týden rovněž 1000,- Kč na 2. pololetí.

Provoz školní družiny začíná dne 5. 9. 2023.

Veškeré další informace o provozu a Vnitřním řádu školní družiny poskytnou vychovatelky ŠD od 11,30 hod. na tel. čísle 704 246 712. Děti si přinesou do ŠD balení papírových kapesníků, podepsané tuhé lepidlo v tyčince, šťávu k zajištění pitného režimu, převlečení pro pobyt venku v označené tašce.

Irena Hajnalová, vedoucí ŠD