Upozornění !

Obědy strávníků se v červnu odhlašují po dobu nemoci (nebo z jiných důvodů nepřítomnosti strávníků) pouze do 28.06.2023

V případě neodhlášení do tohoto termínu si mohou strávníci následující dva dny tj. 29.06. – 30.06.2023 oběd vyzvednout do jídlonosiče.

V měsíci červenci Vám budou vráceny přeplatky stravného za období leden-červen 2023