Školní výlet 2. A, B a 3. A třídy

Žáci těchto tříd letos navštívili Archeopark v Chotěbuzi. Počasí jim vyšlo a tak se mohli účastnit nejen aktivit, které byly připravené uvnitř budovy při prohlížení expozic, ale také venkovní prohlídky pravěkých a středověkých stavení. Seznámili se s tehdejším životem, nástroji, oblečením té doby i zbraněmi. Vyzkoušeli také střelbu z luku. Na závěr nesměl chybět nákup upomínkových předmětů. Děti přijely z výletu příjemně naladěné i unavené.

Mgr. Simona Káňová, třídní učitelka 3. A

https://michda.rajce.idnes.cz/2023_Skolni_vylet_2._a_3._trid/