Návštěva dětí z MŠ Husova

Děti z MŠ Husova navštívily naši počítačovou učebnu. Pod vedením žáků z 9. A pracovaly na počítačích a řešily úkoly z počítačových programů.

Mgr. Šárka Němcová