Pro rodiče budoucích prvňáčků

Seznam doporučených pomůcek pro žáky do 1. třídy:

 • Přezůvky se světlou podrážkou
 • Složky na písmena a číslice
 • Pevné složky na sešity (malou a velkou)
 • Obaly na sešity a učebnice (A4, deníček, A5)
 • Průhledná popisovací fólie A4 a A5
 • Pouzdro
 • Pero Tornádo
 • Struhátko
 • Pastelky – doporučujeme trojhranné
 • Tužky č. 1 a č. 2 (po dvou kusech)
 • Guma

Do výtvarné výchovy a pracovních činností:

 • Fixy
 • Kulaté štětce č. 10 a č. 12, ploché štětce č. 10 a č. 12
 • Nůžky
 • Kelímek
 • Igelitový ubrus
 • Voskovky
 • Plastová krabička na uložení plastelíny
 • Zástěra nebo staré tričko větší velikosti

Vše uložit do kufříku nebo plastového boxu.

Do tělesné výchovy:

 • Tričko, kraťasy nebo legíny (tepláky)
 • Tepláky, mikina na hřiště
 • Sportovní obuv se světlou podrážkou do tělocvičny
 • Sportovní obuv na hřiště (už od září)

VŠECHNY VĚCI, PROSÍM, ŘÁDNĚ PODEPIŠTE.

Informace o provozu školní družiny:

V současné době máme v provozu tři školní družiny. Každá družina má kapacitu třiceti dětí.

Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu a řídíme se Vnitřním řádem školní družiny. Řád je vyvěšen na webových stránkách školy, výňatek řádu je v deníčcích školní družiny, které děti dostanou na začátku školního roku. Slouží ke komunikaci rodičů s vychovatelkami a děti si je nosí každý den do školy.

Provoz: 6,00 – 8,00, 11,40 – 16,30

Ráno mohou děti chodit nepravidelně, dle potřeb rodičů. Odpolední přítomnost dětí je dána časy v zápisném lístku (vyplňuje se u zápisu do ŠD), nepřítomnost se omlouvá písemně do deníčků školní družiny.

Po skončení vyučování přivádí děti do školní družiny paní učitelka a děti předává vychovatelkám. Nad dětmi je stálý dohled. Po vyučování mají děti prostor k odpočinku, hlavní vzdělávací činnost probíhá 14,00 – 15,00 hodin.

Obědy se platí převodem z účtu, informace dostanete u vedoucí stravování, tel. č. 596 511 377, 739615091. Telefonní číslo do školy je 596 511 093.

Přihlášení do ŠD

ZÁPIS:  31. 8. 2022            8,00 – 15,00 hodin pro 1. – 3. třídu

               1. 9. 2022              7,30 – 10,00 hodin pro 1. – 5. třídu

Po naplnění kapacity 90 míst zapisujeme další zájemce do pořadníku. Pokud se místo uvolní, rodičům voláme. Úplata za pobyt dítěte v ŠD činí 150,- Kč na měsíc. Vybíráme ji ve dvou splátkách, a to 750,- Kč u zápisu dítěte do ŠD na 1. pololetí a poslední lednový týden rovněž 750,- Kč na 2. pololetí.

Provoz školní družiny začíná dne 2. 9. 2022.

Veškeré další informace o provozu a Vnitřním řádu školní družiny poskytnou vychovatelky ŠD od 11,30 hod. na tel. čísle 704 246 712. Děti si přinesou do ŠD balení papírových kapesníků, jeden toaletní papír, podepsané tuhé lepidlo v tyčince, šťávu k zajištění pitného režimu, převlečení pro pobyt venku v označené tašce.