Zápis do 1. tříd ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče, konečně po dvou letech proběhnou zápisy žáků do 1. tříd bez závažných omezení za osobní přítomnosti vás a vašich dětí v naší škole.

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonní zástupci svou písemnou žádost (vyplní u zápisu) doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech:

21. dubna 2022 od 13,00 hod. do 17,00 hod.

a 22. dubna 2022 od 8,00 hod. do 12,00 hod.               

Postup pro zapsání dítěte do 1. třídy:

1. Vyplňte prosím on-line registrační formulář k zápisu.

2. Rezervujte si den a čas osobní návštěvy školy.

Rezervace budou spuštěny v pátek 1. 4. 2022.

3. Přijďte se do školy společně s dítětem ve vámi rezervovaném termínu.

S sebou si přineste:

1. občanský průkaz

2. rodný list dítěte

3. Pokud jste nevyplnili registraci společně se žádostí k zápisu elektronicky, je nutno žádost vyplnit v papírové formě.

Žádost si můžete vyzvednout na sekretariátu školy nebo stáhnout na webových stránkách školy zde.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání můžete doručit také následujícími způsoby:

1) do datové schránky školy: tg6uhwu,

2) emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na emailovou adresu zs.kaplicka@seznam.cz,

3) poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

K žádosti přiložte kopii rodného listu.

Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, izolace, aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte mimo stanovený termín školou po předchozí dohodě až do 29. 4. 2022 všemi výše uvedenými způsoby.

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že jste si pro základní vzdělání vybrali naši školu. Naší prioritou je Vaše spokojenost a spokojenost Vašich dětí, které budou poznávat a objevovat nové. Na budoucí prvňáčky se moc těšíme.

Mgr. Kamil Paloncy, ředitel školy

Fotogalerie ze Dne otevřených dveří ke zhlédnutí zde.

Videoreportáž ze Dne otevřených dveří (čas 5:46):