Odhlašování obědů

Obědy strávníků v prosinci se odhlašují po dobu nemoci (nebo z jiných důvodů nepřítomnosti strávníků) pouze do 21. 12. 2021 na tel. čísle 739615091.

V případě neodhlášení do tohoto termínů si mohou strávnici následující den 22. 12. 2021 oběd vyzvednout do jídlonosiče.

V prosinci probíhá vyúčtování za období září – prosinec 2021.

Dagmar Nečasová, vedoucí školní jídelny