Ošetřovné kvůli karanténě či zavřeném školském zařízení

Jste rodič a musíte zůstat doma s dítětem kvůli nařízené karanténě nebo uzavřené školce, škole či třídě? Přečtěte si naši rekapitulaci MPSV a MŠMT níže jakým tiskopisem uplatnit nárok na ošetřovné a kdo příslušný tiskopis vystavuje.


Obsah této informace k rozhodování:

  1. Dokud školní zařízení ani jeho část nebyly uzavřeny
  2. Tiskopisy k nařízení karantény a potvrzení její délky pro OČR
  3. Když bylo školské zařízení nebo jeho část uzavřeno
  4. Více informací

Dokud školní zařízení ani jeho část nebyly uzavřeny

Pokud škola nebo její část nebyla uzavřena, ale karanténa byla nařízena konkrétnímu dítěti, se žádostí o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování se obraťte na orgán, který konkrétnímu dítěti nařídil karanténu, tedy na krajskou hygienickou stanici nebo lékaře.


Tiskopisy k nařízení karantény a potvrzení její délky pro OČR

  • Hygienické stanice, které nařizují karanténu, využijí tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“používaný praktickými lékaři a pediatry.
  • Tiskopisem, kterým se případně potvrzuje trvání karantény pro účely nároku na ošetřovné, je pak tiskopis„Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“.

Když bylo školské zařízení nebo jeho část uzavřeno

Pokud krajská hygienická stanice nařídí uzavření školského zařízení či jeho části, vystaví příslušné školské zařízení na základě podkladů zaslaných krajskou hygienickou stanicí rodičům tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tiskopis slouží jako potvrzení daného školského nebo dětského zařízení a je veřejně k dispozici na ePortálu ČSSZ, kde je možno ho vyplnit online formulář či stáhnout v pdf.


Více informací