2) Co by měl budoucí prvňáček zvládnout a jak mu s tím pomoci?

2. část

Jak by se měl budoucí prvňák chovat:

 • vydržet při hře nebo jiné činnosti 10-15 minut
 • dokončit započatou práci či hru
 • nezačínat neustále něco nového
 • neodbíhat od činnosti
 • zvykat si na nové prostředí a osoby bez větších problémů (neplakat, neskrývat se za rodiče, neutíkat z nové situace pryč)
 • pozdravit, poprosit, poděkovat
 • vyjádřit své požadavky, starosti
 • umět si hrát spolu s dětmi, nestranit se jich
 • nebýt bázlivý a naříkavý
 • umět zůstat chvíli bez rodičů
 • pracovat ve třídě
 • chovat se neagresivně
 • spory s dětmi řešit bez bitvy, hádky, vzdorovitosti

Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy?

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Portál pro podporu předškolního vzdělávání nejen v mateřských školách

Nakladatelství Nová škola vytvořilo portál pro podporu předškolního vzdělávání, prostřednictvím kterého můžete sledovat novinky, které pro Vás průběžně připravují.

Zápis je tu