Znovuotevření školní jídelny

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Všichni žáci však mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Tito žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem a to od 1. 3. 2021 v čase 11,00 – 11,30 hod. Výdej obědů v jednorázovém obalu, jídlonosiči či jiných hygienicky čistých nádobách bude organizován tak, aby respektoval všechna platná epidemiologická nařízení dle možností a podmínek zařízení školního stravování. Obědy se budou vydávat u zadního vchodu školy v blízkosti kanceláře vedoucí školní jídelny.

Pokud máte zájem o stravování ve školní jídelně, musíte své dítě přihlásit a to nejpozději do pondělí 1. 3. 2021 do 9,00 hod. vedoucí školní jídelny na tel. čísle 739 615 091 nebo na email necasova.dasa@seznam.cz. Toto přihlašování se týká pouze dětí, které vyučují distančně (3. – 9. ročník).

Žáci 1. a 2. tříd mají obědy automaticky přihlášeny. Pokud nebudete chtít, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, musíte jej ze stravování odhlásit.