Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od středy 18. 11. se opět povoluje osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ve škole. Výuka bude probíhat dle následujících pravidel:

1) Začátek i konec vyučování bude pro jednotlivé třídy upřesněn. Zákonné zástupce budou informovat třídní učitelé. Žáci budou do školy vstupovat pouze s vyučujícím. Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách.

2) Žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole – ve výuce, ve společných prostorách i ve ŠD.

3) Ruší se hodiny tělesné a hudební výchovy.

4) Vzhledem k častému větrání ve třídách i ve společných prostorách doporučujeme teplejší oblečení.

5) Školní družina bude v provozu v ranních hodinách od 6,00 hod., v odpoledních hodinách od 11,40 hod. do 16,00 hod.

6) Pro ostatní žáky, kteří jsou vzděláváni distančním způsobem, jsou možné osobní konzultace ve škole. A to vždy po domluvě s příslušným vyučujícím a se souhlasem ředitele školy.