Odevzdávání úkolů v distanční výuce

Pro naše žáky je před vrátnicí nachystána krabice, do které mohou odevzdávat své vypracované úkoly. Ty by měly být podepsané a označené jménem učitele, kterému je úkol určen.