Mimořádné opatření

Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
nařizuje mimořádné opatření při epidemii s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v několika bodech. Uvádíme zde pouze body, které se týkají základních škol:

  1. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
  2. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
  3. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
  4. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Celé znění mimořádného opatření si můžete přečíst zde:
http://www.khsova.cz/docs/01_uredni_deska/mimoradne_opatreni_2020_26.pdf

Na základě žádosti z jednání ÚKŠ konaného dne 1. 10. 2020 k otázce týkající se nutnosti řešit „ošetřovné“ uvádíme, že plošná mimořádná opatření v oblasti školství, která dnes postupně vyhlašují místně příslušné KHS s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020, nebudou mít za následek uzavírání mateřských a základních škol a budou mít pouze následující dopady do této oblasti školství:


I. STUPEŇ ZŠ
• hudební výchova BEZ ZPĚVU • tělesná výchova bez omezení

II. STUPEŇ ZŠ (+ nižší ročníky víceletých gymnázií, nižší ročníky osmiletých konzervatoří)
• hudební výchova BEZ ZPĚVU • místo tělesné výchovy nesportovní aktivity venku/uvnitř


Výuka tělesné výchovy bude pro žáky II. stupně probíhat buď venku, na školním hřišti, v areálu školy nebo lesoparku města. Doporučujeme žákům vhodné obutí a oblečení.