Žáci pravidelně navštěvují učebnu informatiky, přírodopisu, hudební výchovy, multimediální učebnu, daltonskou učebnu, jazykovou učebnu, školní kuchyňku, školní dílny, učebnu výtvarné výchovy, čtenářskou dílnu a tělocvičnu.

Součástí naší školy je také školní hřiště a zahrada.