Odhlašování obědů

Upozornění !

Obědy strávníků v prosinci se odhlašují po
dobu nemoci (nebo z jiných důvodů
nepřítomnosti strávníků) pouze do 20.12.2022
V případě neodhlášení do tohoto termínů
si mohou strávnici následující dva dny
21.12.-22.12.2022 oběd vyzvednout do
jídlonosiče.

V prosinci probíhá vyúčtování za období
září – prosinec 2022