Organizace vyučování ve dnech 1. – 6. 9. 2021

1. 9. 2021

1. – 9. třída 8,00 – 8,45 hod.

1. třída – třídní schůzky, seznámení s organizací školního roku

2. – 9. třída – testování, seznámení s organizací školního roku

2. – 3. 9. 2021

1. třída – 8,00 – 9,40 hod. – testování, postupné seznamování se školou

2. – 5. třída – 8,00 – 11,40 hod. – výdej učebnic, seznámení se školním řádem

6. – 9. třída – 8,55 – 12,35 hod. – výdej učebnic, seznámení se školním řádem

6. 9. 2021

1. třída – 8,00 – 10,45 hod. – testování

2. – 9. třída – dle rozvrhu, testování

od 7. 9. 2021

1. třída – dle rozvrhu

Od 2. 9. 2021 je v provozu školní družina i školní jídelna. Rodiče žáků 1. – 3. tříd mohou být přítomni při testování svých dětí.