Zápis do školní družiny

Vážení rodiče,

v současné době máme v provozu tři školní družiny. Každá družina má kapacitu třiceti dětí. Družina má ranní provoz od 6,00 hod. do 7,40 hod. a odpolední do 16,30 hod. Ráno mohou děti chodit nepravidelně, dle potřeb rodičů. Odpolední přítomnost dětí je dána časy v zápisním lístku (vyplňuje se u zápisu do ŠD), nepřítomnost se omlouvá písemně do deníčků školní družiny.

Po skončení vyučování přivádí děti do školní družiny paní učitelka a děti předává vychovatelkám. Nad dětmi je stálý dohled. Po vyučování mají děti prostor k odpočinku, hlavní vzdělávací činnost probíhá 14,00 – 15,00 hodin.

Obědy se platí převodem z účtu, informace dostanete u vedoucí ŠJ na tel. čísle 739 615 091. Telefonní číslo do školy je 596 511 093.

Přihlášení do ŠD

ZÁPIS: úterý 31. 8. 2021        8,00 – 15,00 hodin pro žáky 1. – 3. tříd

            středa 1. 9. 2021        7,30 – 10,00 hodin pro žáky 1. – 5. tříd

Po naplnění kapacity 90 míst zapisujeme další zájemce do pořadníku. Pokud se místo uvolní, rodičům voláme. Úplata za pobyt dítěte v ŠD činí 150,- Kč na měsíc. Vybíráme ji ve dvou splátkách, a to 750,- Kč u zápisu dítěte do ŠD na 1. pololetí a poslední lednový týden rovněž 750,- Kč na 2. pololetí.

Provoz školní družiny začíná dne 2. 9. 2021.

Veškeré další informace o provozu a Vnitřním řádu školní družiny Vám ráda poskytne vedoucí ŠD na tel. čísle 704 246 712.