Doporučený seznam sešitů pro školní rok 2021-2022

1. a 2. ročník – sešity koupí třídní učitelky dle potřeby a po domluvě s rodiči na začátku školního roku

3. ročník – 9×523, 2×440, 1×513, 1×520, 1×644, notový sešit

4. ročník – 13×523, 5×524, 5×544, 1×440, 1×644, notový sešit

5. ročník – 10×524, 6×544, 1×520, 1×644, notový sešit

Pracovní sešity pro II. stupeň:

Поехали I – II – 239 Kč

Start Deutsch – 149 Kč

Project II – IV – 290 Kč