Organizace vyučování ve dnech 2., 3. a 5. 9. 2022

2. 9. 2022

1. ročník – výuka 8,00 – 9,40 hod.,

2. – 5. ročník – výuka 8,00 – 11,40 hod.           

6. – 9. ročník – výuka 8,55 – 12,35 hod.           

5. 9. 2022

1. ročník – výuka 8,00 – 9,40 hod.

2. – 5. ročník – výuka 8,00 – 11,40 hod.                          

6. – 9. ročník – výuka 8,55 – 12,35 hod.     

6. 9. 2022

1. ročník – výuka 8,00 – 10,45 hod.

2. – 9. ročník  – výuka dle rozvrhu

7. 9. 2022

1. – 9. ročník – výuka dle rozvrhu

Provoz ŠD

2., 5., a 6. 9. 2022 – děti 1. tříd zůstávají ve svých třídách po domluvě s TU do příchodu vychovatelky

od 7. 9. 2022 – provoz dle rozvrhu jednotl. oddělení