Metoda dobrého startu odstartovala nástup prvňáčků na naší škole

Svou všestranností je tato metoda dobrou přípravou na vstup dítěte do základní školy, podporuje výuku čtení a psaní žáků a předchází poruchám učení.

Každá lekce je provázena jednou českou lidovou písní, která pomáhá dětem rytmizovat pohyb a realizovat specifická grafomotorická cvičení. V každé lekci je prostor pro rozvoj jazykových, komunikativních, sociálních dovedností a také specifických dovedností nutných pro rozvoj čtení a psaní (sluchová a zraková vnímání, pravolevá a prostorová orientace).

Videoukázky ke zhlédnutí zde.