Planetárium

Dne 8.10. 2021 navštívili žáci třetích tříd Základní školy U Kapličky Planetárium v Ostravě.

I přesto, že to nebyla naše první návštěva, tak nás Planetárium opět okouzlilo. Prostředí, ve kterém se nachází, impozantní stavba, velice milý personál i samotné představení s názvem „Se zvířátky o vesmíru“ – to vše v nás zanechalo mimořádný dojem.

Před vlastním představením jsme vyslechli zábavnou formou vedenou přednášku o hvězdách, planetách a historii vesmíru. Přednášející přitom vše ukazovala na stropě nádherné kopule planetária.

V samotném představení nás pět roztomilých zvířátek provedlo vesmírem.

Po jeho ukončení jsme si ještě prohlédli celé planetárium, podívali se dalekohledem na oblohu, prošli bludištěm a na trenažéru odstartovali ke hvězdám.

Celá akce, která nás obohatila o nové zážitky a poznatky, se všem velmi líbila.

Mgr. Taťána Rucká, učitelka ZŠ U Kapličky