Zápis do 1. tříd ve školním roce 2024/2025

Důležité informace k zápisu do prvních tříd:

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 šest let
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2023), přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2018 k plnění povinné školní docházky je nutné také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2019 jsou nutná doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonní zástupci svou písemnou žádost (vyplní u zápisu) doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 bude probíhat ve dnech:

11. dubna 2024 od 13,00 hod. do 17,00 hod.

a 12. dubna 2024 od 8,00 hod. do 12,00 hod.      

Postup pro zapsání dítěte do 1. třídy:

1. Vyplňte prosím on-line registrační formulář k zápisu.

2. Rezervujte si den a čas osobní návštěvy školy.

Rezervace budou spuštěny v pátek 28. 3. 2024.

3. Přijďte se do školy společně s dítětem ve vámi rezervovaném termínu.

S sebou si přineste:

1. občanský průkaz;

2. rodný list dítěte;

3. Pokud jste nevyplnili registraci společně se žádostí k zápisu elektronicky, je nutno žádost vyplnit v papírové formě.

Žádost si můžete vyzvednout na sekretariátu školy nebo stáhnout na webových stránkách školy zde.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání můžete doručit také následujícími způsoby:

1) do datové schránky školy: tg6uhwu;

2) emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na emailovou adresu zs.kaplicka@seznam.cz;

3) poštou (rozhodující je datum podání na poštu);

K žádosti přiložte vždy kopii rodného listu.

Návod na elektronickou registraci k zápisu do 1. tříd pro zákonné zástupce: