Lekce informační výchovy

V pondělí 19. února navštívili žáci 4.B Městskou knihovnu v Orlové, kde absolvovali lekci Vyznám se v naučné knize.

Někteří žáci zde byli poprvé. Naučili se orientovat ve vyhledávání naučné literatury. Pracovali ve skupinkách a plnili úkoly, jejichž podstatu museli v odborné knize najít.

S úkoly se zhostili se ctí. Je ale škoda, že většina žáků se do prostor knihovny dostane pouze díky akcím školy.

Mgr. Jana Klčová, třídní učitelka