Výběr stravného na měsíc září 2023

Přehled platby a počtů obědů

1. stupeň (strávníci 7 – 10 let tj. (1 – 4. tř.)        17 x 32,- =  544,-

2. stupeň (strávníci 11 – 14 let tj. (5 – 9. tř.)      17 x 34,- =  578,-

3. stupeň (strávníci 15 – a více let)                     17 x 36,- =  612,-

Školní jídelna zahájí provoz od 5. 9. 2023.

Dagmar Nečasová, vedoucí ŠJ

tel. 739 615 091