Akce s firmou Tyfloservis

Co sami prožijeme, to si nejlépe zapamatujeme, a tak na místo přednášek a předkládání pouček si žáci 8. a 5. tříd mohli sami vyzkoušet, jaké to je vnímat svět bez zraku. Připravena byla i celá řada zážitkových aktivit.

Projekt Tyfloservis pomáhá od roku 1991 nevidomým a slabozrakým lidem získat potřebné informace a praktické dovednosti, díky nimž mohou žít samostatněji a nezávisleji na cizí pomoci.

Terénní a ambulantní služby jsou lidem se zrakovým postižením poskytovány zdarma prostřednictvím sítě 13 krajských středisek. Nevidomí a slabozrací lidé se v Tyfloservisu učí například samostatně se pohybovat v prostoru s bílou holí, postarat se o svou domácnost, číst a psát Braillovo bodové písmo nebo psát na klávesnici počítače. Zároveň se mohou seznámit s různými druhy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Každoročně se na Tyfloservis obrátí více než 3 000 nevidomých a slabozrakých klientů.

Dále je projekt zaměřen na edukační činnost pro širokou odbornou i laickou veřejnost, jejímž cílem je zvýšení informovanosti o způsobech navázání kontaktu a komunikace s lidmi se zrakovým handicapem.

Fotogalerie ke zhlédnutí https://michda.rajce.idnes.cz/2023_Akce_s_firmou_Tyfloservis/